Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

W okresie 01.06.2018-31.05.2020 Centrum Nauki i Biznesu Kamila Okulińska-Bąkowicz realizuje projekt pt. „Villa Bambini – nasz drugi dom II”.

Celem projektu jest: podjęcie i utrzymanie aktywności zawodowej 21 kobiet (w tym 10 pracujących i 11 bezrobotnych/biernych zawodowo) z powiatu m.Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego pełniących funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia 21 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka w terminie do 31.05.2020r.

Planowane efekty projektu to:
powiększenie istniejącego żłobka o 21 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Wartość projektu:
1.016.376,88 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 924.879,88 zł.

zapytanie ofertowe posiłki.pdf

zapytanie ofertowe obiad.pdf

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pt. Villa Bambini - nasz drugi dom II" obowiązujący w okresie 28 IX 2018 - 31 V 2020. Miejsce udzielania wsparcia: Piotrków Trybunalski, Al. 3 Maja 7.

7.00-8.30

Przyjmowanie dzieci do żłobka.

8.30-8.45

Przygotowanie do śniadania.

8.45-9.15

Śniadanie- karmienie i pomoc przy spożywaniu.

9.15-9.30

Zabiegi higieniczne po posiłku.

9.30-10.00

II śniadanie- karmienie i pomoc przy spożywaniu.

10.00-12.00

Zajęcia dydaktyczne, a przy ładnej pogodzie zabawy na placu zabaw lub spacer. Zajęcia logopedyczne odbywają się w środy.

12.00-12.30

Obiad, pomoc i karmienie dzieci.

12.30-14.00

Zabiegi higieniczne oraz odpoczynek.

14.00-14.15

Zabiegi higieniczne po spaniu i przygotowanie do podwieczorku.

14.15-14.30

Podwieczorek.

14.45-16.00

Zabawy zorganizowane.

16.00-16.15

Kolacja

16.15-16.30

Odbiór dzieci przez rodziców lub opiekunów.

KONTAKT

REKRUTACJA

FACEBOOK

MONTESSORI FB