W okresie 01.08.2017-30.09.2018 Centrum Nauki i Biznesu Kamila Okulińska-Bąkowicz realizuje projekt pt. „Villa Bambini – nasz drugi dom”.

Celem projektu jest: podjęcie i utrzymanie aktywności zawodowej 15 kobiet (w tym 4 pracujących i 11 bezrobotnych/biernych zawodowo) z m.Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego pełniących funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka oraz w przypadku zidentyfikowanej potrzeby działań na rzecz aktywizacji zawodowej w terminie do 30.09.2018.

Planowane efekty projektu to: powiększenie istniejącego żłobka o 15 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 oraz objęcie aktywizacją zawodową 11 kobiet – matek małych dzieci planujących powrót do pracy.

Wartość projektu: 452 606,25 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 411 871,25 zł.

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu pt. Villa Bambini - nasz drugi dom" obowiązujący w okresie 2 X 2017 - 30 IX 2018. Miejsce udzielania wsparcia: Piotrków Trybunalski, ul.Pijarska 7.

7.00-8.30

Przyjmowanie dzieci do żłobka.

8.30-8.45

Przygotowanie do śniadania.

8.45-9.15

Śniadanie- karmienie i pomoc przy spożywaniu.

9.15-9.30

Zabiegi higieniczne po posiłku.

9.30-10.00

II śniadanie- karmienie i pomoc przy spożywaniu.

10.00-12.00

Zajęcia dydaktyczne, a przy ładnej pogodzie zabawy na placu zabaw lub spacer. Zajęcia logopedyczne odbywają się w środy, natomiast zajęcia języka angielskiego we wtorki oraz czwartki.

12.00-12.30

Obiad, pomoc i karmienie dzieci.

12.30-14.00

Zabiegi higieniczne oraz odpoczynek.

14.00-14.15

Zabiegi higieniczne po spaniu i przygotowanie do podwieczorku.

14.15-14.30

Podwieczorek.

14.45-16.00

Zabawy zorganizowane.

16.00-16.15

Kolacja

16.15-16.30

Odbiór dzieci przez rodziców lub opiekunów.

Wsparcie z zakresu aktywizacji zawodowej mam - początek października 2017.

Nasze codzienne zajęcia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

KONTAKT

REKRUTACJA

FACEBOOK

MONTESSORI FB